29 Nisan 2018 Pazar

MOBBİNGİNİZİ NASIL ALIRSINIZ?Çalışma hayatında bazı zamanlar belki birebir yaşanılan, maruz kaldığı durumu bilmeden o iş yerinden çareyi istifa edip kurtulma çabasına götüren ve ardında kişi üzerinde bıraktığı negatif etki sonucunda psikolojik çöküntü ile baş başa kalınmasına yol açan durum, temel olarak mobbingtir.

“İş yerinde Psikolojik Taciz” denilen bu durumda bütün amaç, mağdur kişinin oradan gitmesini sağlamak için sistematik olarak kasıtlı ve sürekli bir biçimde üstünlük kurarak, benliğini yok etme çabası ile psikolojik baskı uygulamaktır.

Bu tür davranışların mobbing olabilmesi için;
·        Sürekli, sistemli ve kasıtlı şekilde psikolojik tacizlerin olması ve en az 6 ay boyunca haftada 1 kez süreler ile devam etmesi,
·        Benlik duygusunu yok etmeye yönelik olarak aşağılama, mesleki yetersizlik duygusu yaratma, yalnızlaştırma, yetiştiremeyeceği şekilde iş yükü vererek yıldırma politikası uygulama, itibarını zedelemeye yönelik küçük düşürme gibi tacizlerde bulunulması,
·        Tek amacın, bir veya birkaç kişi üzerinden, mağdurun o iş yerinden istifa etmesini sağlamak üzerine kurgulanmış olarak eyleme başlanılıp devam edilmesidir.

Bütün bu kötü muameleleri içeren psikolojik tacizleri yapan kişiler, genellikle kendi kişilikleri ile problem yaşayan insanlar tarafından uygulanmaktadır. Güç üstünlüğü kurarak, mağdur seçtikleri kişi üzerinde, türlü oyunlar oynayarak, oradan gitmesini sağlayana dek bu tür yöntemlere başvururlar. Maruz kaldığı durum karşısında mağdur, iş hayatında çöküntü yaşadığı gibi, sosyal hayatında da olumsuz olarak etkilenir. Kaybettiği öz güveni neticesinde mutsuz, umutsuz, çaresiz bir şekilde yaşamak zorunda kalır.
  
Hangi durumlar mobbinge davetiye çıkarır?
Çoğunlukla kötü yönetiminin kol gezdiği, görev tanımlarının açıkça belirtilmediği, liderlik yetkinliği olmayan zayıf yönetsel becerilere sahip kişilerin yönetici olduğu, şirket içi çatışma kültürüne olanak sağlayan iklime sahip yerlerde, ekip çalışmasının benimsenmediği, yetersiz iletişimin yer aldığı ve zaman zaman da mobbingin varlığını kabul etmeyen ya da çözmek yerine inkâr ederek duruma zemin hazırlayan iş yeri yönetimi sorunun daha fazla büyümesine fırsat sağlarlar. Tabii mobbing davranışları her zaman yöneticiden gelmez, kimi zamanlarda astlar da yöneticisini ya da iş arkadaşını bu duruma maruz bırakırlar.

Mücadele noktasında neler yapılabilir?
·        Durum analizi yapılarak, maruz kalınan pozisyonun mobbing olup olmadığını anlamak gerekir. Zira iş hayatında bazı zamanlarda stresli durumlar yaşanabilir. Bu durumu mobbingten ayırmak gerekir.
·        İş yeri yönetimi mobbingin içinde değilse, bu durum yönetimle paylaşılabilir ve çözüm noktasında yardım istenebilir.
·        Davranış ile ilgili unsurlar psikolojik şiddete yönelik olduğu için, bu durumları somut kanıtlara çevirme ile ilgili ispata götürecek belgeler ve şahitler önem kazanmaktadır.
·        Daha önceleri mobbinge uğrayan kişi, bu durumu hukuki sürece taşıyarak iş yeri üzerinden manevi tazminat davası açıyor iken, artık mobbing uygulayan kişiye doğrudan dava açma yolu da açılmıştır.

Bütün bu unsurlara baktığımızda mobbinge yönelik mücadelede, şirketlere büyük görevler düşmektedir. Ekip çalışmasına önem veren, adil, objektif ve etik kurallarla yönetme kültürünü benimsemiş, eğitim, iletişim ve duygusal zekâ yönetiminin bilincinde olarak, şirket içi ilişkilerde kutuplaştırma yerine birleştirici kararlar alan yönetimler ve yöneticiler, mobbing ortamlarının doğmasına olanak sağlamazlar.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder